Follow us:
Language:

Çertifikime

Pastrimi është baza dhe një nga aspektet më të rëndësishme.

Çertifikime


Më shumë informacion

OHSAS 18001:2007 është një Standard Ndërkombëtar i njohur edhe si sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Ky standard specifikon kërkesat për një strukturë menaxhuese efektive të përpuethshëmrisë së Shendetit dhe Sigurisë në Punë (SH&SP) me legjislacionin që aplikohet në kompaninë tuaj dhe aktivitetet operacionale. Standardi promovon një mjedis punë të shëndetshëm dhe të sigurtë, duke siguruar një strukturë që i lejon një kompanie të identifikojë dhe kontrollojë vazhdimisht risqet e saj dhe reduktojë mundësitë për aksifente dhe incidente.

Më shumë informacion

ISO 14001: 2004 është standard ndërkombëtar për sistemet e menaxhimit të mjedisit (EMS) dhe EMS më e përdorur gjerësisht në botë.

ISO 14001 është standardi kyresor i sistemeve të menaxhimit i cili specifikon kërkesat për hartimin dhe mirëmbajtjen e një EMS. Kjo ndihmon për të kontrolluar aspektet mjedisore, për të zvogëluar ndikimet dhe për të siguruar një pajtueshmërinë ligjore.

Më shumë informacion

ISO 9001:2008 është një standard ndërkombëtar lidhur me cilësinë e standarteve të menaxhimit.

Është i zbatueshmem për çdo organizatë, në të gjitha llojet e sektorëve dhe aktiviteteve të biznesit.

Më shumë informacion

Grumbullim dhe transportim i mbetjeve dhe i ujërave të zeza.

Më shumë informacion

Autorizim mjedisor për pastrimin, gjelbërim, transportimin e mbetjeve urbane.

Më shumë informacion

Leje mjedisi tipit C për stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme.

Më shumë informacion

ISO 39001:2012 përcakton kërkesat për një siguri në menaxhimin e sistemit të trafikut rrugor, për të mundësuar një organizatë që ndërvepron me këtë sistem në uljet e vdekjeve dhe dëmtimeve serioze në lidhje me aksidentet e trafikut rrugor.

Dëshironi të bashkëpunoni me ne ?

Ndjehuni lirshëm

Qëndroni në kontakt

Latest Tweet
Kontakt
  • Adresa: Agjensitë Doganore,
    Porto Durrës, Zyra 111
  • Tel: +355 68 20 23 408
  • Email: a.mema@fjona-2006.com
Kontakto

Të gjithë të drejtat e rezervuara.