Follow us:
Language:

Klientët

Ju jeni pjesë e asaj që ju besoni!

"FJONA 2006" numëron një numër të madh klientësh serioz në Shqipëri me të cilët ka operuar ndër vite.


Klientet tanë

"FJONA 2006"

numëron një numër të madh klientësh serioz në Shqipëri me të cilët ka operuar ndër vite, nga të cilët mund të përmendim kontrat me:

1. Zyra përfaqësuese e NATO-s e instaluar në Shqipëri, kontratë e cila u nënshkrua në vitin 2001 dhe përfundoi me largimin e tyre nga Shqipëria në vitin 2005.

Kjo kontratë konsistonte në:
 • Pastrimin e ambienteve të brëndshëm dhe të jashtëm .
 • Pastrimin e ujrave të zeza dhe kanalizimet.
 • Furnizimi i depove të ujit (me autobot).
 • Largimi i mbeturinave me mjete teknologjike, për në piken e grumbullimit të mbetjeve të qytetit.

2. Tirana Airport Partners (TAP) sh.p.k, sot Tirana International Airport, kontrate e cila ka filluar në vitin 2005 dhe vazhdon ende sot.

Bashkëpunimi yne ka nisur me largimin e 120 kamionave (rreth 200 metra kub) mbeturina, të grumbulluara për rreth 5- vite në territorin e Rinasit dhe duke pasur me largimin e mbeturinave për në piken e grumbullimit të qytetit çdo ditë.

3. Autoriteti Portual Durrës, me këtë autoritet janë nënshkruar dhe realizuar 5 kontrata

 • Kontrata e parë e lidhur me këtë autoritet u realizua në vitin 2007 dhe kishte si objekt pastrimin e ambjentëve të jashtme. Kontratë kjo e cila përfundoi me sukses në 2010.
 • Në vitin 2008 me këtë autoritet lidhet kontratë për pastrimin e ambjentëve të brëndshme (zyrave) e cila realizohet dhe përfundon me sukses në vitin 2009.
 • Në vitin 2009 është rinënshkuar kontrata për pastrimin e ambjentëve të brëndshme (zyra) kontrate kjo e cila është ende në fuqi.
 • Në vitin 2010 rinënshkruhet kontrata e pastrimit te ambjenteve te jashteme, e cila vazhdon edhe sot.
 • Në vitin 2011 nënshkruhet kontrata për pastrimin e terminalit të pasagjerëve.

4. EMS - Albanian Port Operator. Operator ky gjerman, i cili operon me konçesion në kalaten lindore të portit Durrës

Me këtë operator kompania jonë ka nënshkruar kontratë lidhur me pastrimin dhe mirëmbajtjen.
Përmbledhur mund të gjeni shërbimet e ofruara:
 • Pastrim rutinë i ambjentëve të brëndshme
 • Pastrim rutinë, gjelbërim dhe mbledhja e plehrave
 • Mirëmbajtje rutinë
 • Riparime të vogla
 • Emërgjenca pas orarit të punës

5. AFTO - Albanian Ferry Terminal Operator. Bashkëpunim me një operator gjerman i cili operon në terminalin e tragetëve të portit të Durrësit

Me këtë operator kompania "FJONA 2006" ka lidhur kontratë në vitin 2014, e cila konsiston në pastrimin e ambjentëve të brëndshme dhe të jashtme të terminalit të pasagjerëve

6. Durrës Container Terminal. Bashkëpunimi me operatorin Turk i cili operon tek terminali i kontinierëve në portin e Durrësit, ka nisur në vitin 2012.

Kompania "Fjona 2006" kryen shërbimin e pastrimit të sheshëve, kalatave, zyrave,kontinierëve etj, shërbim ky i cili vazhdon ende sot.

Gjithashtu mund të përmendim dhe bashkëpunimin tonë me kompani të tjera vendase dhe të huaja :

 • Beralb sh.p.k kompani me origjinë (turke ) e cila operon në fushen e zbulimit dhe shfrytëzimin e mineralit të bakrit
 • ROFIX sh.p.k kompani e cila operon në fushën e prodhimit të lëndëve e materialeve të ndërtimit
 • Credit Agricole (Emporiki) Bank- Durrës
 • ROFIX sh.p.k
 • Tetra solution kompani e cila operon në fushën e intergrimit të sistemeve si dhe teknologjinë e informacionit
 • Mobilbox Albania kompani me origjine (sllovene) me qendër në portin e Durrësit e cila operon në fushën e ndërtimit të konstruksioneve metalike
 • SCTd Ljubjan (origjine sllovene) e cila operon në fushën e ndërtimit (kontrate e përfunduar)
 • ASC-Albania Stevedoring Company kompani me origjinë (gjermano-shqiptare) që operon në fushen e ngarkim shkarkimit (kontratë e përfunduar)
 • Cargotec kompani me origjinë (Austriake ) e cila operon në fushen e mirëmbajtjeve të mjetëve në port (kontratë e përfunduar)
 • Alban.del kompani me origjinë (italiane) e cila operon në fushen e fasonerisë
 • Derrigal shpk operon në fushën e fasonerisë

7. Spiecapag Transadriatica-Bashkepunim I niveleve te larta me nenkontraktorin e projektit gjigand TAP ne Shqiperi.

Kompania Fjona 2006 kryen sherbimin e largimit dhe menaxhimit te mbetjeve ne te gjithe vendodhjet e kampeve te ketij projekti ne mbare vendin.


8. Jan De Nul Luxemburg S.A Albania nje tjeter nenkotraktor I projektit te madh TAP por per pjesen e shtrimit te tubacionit ne det.

Kompania Fjona 2006 kryen procesin e menaxhimit dhe largimit te mbetjeve qe gjenerojne ato.

Deshironi të bashkëpunoni me ne ? Ndjehuni lirshëm Qëndroni në kontakt

Latest Tweet
Kontakt
 • Adresa: Agjensitë Doganore,
  Porto Durrës, Zyra 111
 • Tel: +355 68 20 23 408
 • Email: a.mema@fjona-2006.com
Kontakto

Të gjithë të drejtat e rezervuara.